Ads header

Ads

Saturday, 11 April 2015

Lijeva šaka otkriva budućnost, desna prošlost: Protumačite linije na vašem dlanu!



Lijeva ruka otkriva nam sve o nasljeđenim sposobnostima i iz nje se može „čitati“ šta će nam donijeti budućnost. Desna ruka pokazuje šta smo do danas postigli u životu.
Uopšteno govoreći, pasivna ruka se „čita“ kada gledamo nasljedne karakteristike i potencijal osobe. Aktivna se „čita“ kada želimo da saznamo nešto o promjenama tih nasljednih osobina. Ako su oznake na aktivnoj i pasivnoj ruci izrazito različite, to znači da se radi o osobi koja je aktivno i naporno radila na vlastitom napretku u svakom pogledu.
Kod dešnjaka aktivna ruka je desna, a lijeva je pasivna. Kod ljevorukih ljudi je obrnuto. Osoba sa relativno malom rukom smatra se aktivnijom i provodi manje vremena u kontemplaciji o tome što bi trebalo učiniti.
Evo kako da pravilno tumačite linije na vašem dlanu:
1. Linija Života
Ona počinje između palca i kažiprsta i prolazi oko venerinog brega prema ručnom zglobu. Ako je duga, duboka i glatka: dobro zdravlje i duga starost. Prekidi i račvanja prema dole ukazuju na bolesti i/ili udese.
2. Linija Glave
Iznad linije života popreko preko dlana. Duga i duboka: opsežna pamet. Kratka i duboka: jednostrana pamet. Padajuća u jednom smjeru: maštovit. Smjer koji ide prema gore: dosadan, objektivan. Zajednički početak sa linijom života: razumno i uživljavajuće opštenje sa drugim polom. Početak daleko iznad linije života: Naklonost prema osornosti i licemerstvu. Male poprečne crte kroz liniju glave: sklonost glavoboljama.
3. Linija Srca
Iznad linije glave sa suprotnim tokom pravca (od malog prsta do kažiprsta). Duga, duboka, glatka: iskren osećaj i samilost. Kraj linije srca izmedju kaži- i srednjeg prsta: dobrostiv i požrtvovan. Kraj na kažiprstu: pohlepan za vlašću. Kraj iza kažiprsta: posvećuje život jednom jedinom zanimanju. Što su bliži linija srca i linija glave to više glava dominira nad osjećajima.
4. Linija Sudbine
Od ručnog zgloba do srednjeg prsta. Vrlo duboko urezana: Propisana sudbina odredjuje životni put. Linija sudbine počinje tek u sredini dlana: kasni uspeh. Linija sudbine izostaje: svojstveno određen životni put. Prekidi: zle kobi. Cik-cak linija: nesreća, skretanje sa pravog puta.
5. Linija umjetnosti
Skreće od linije sudbine do domalog prsta. Posebno izrazita: umjetnička nadarenost. Ako se pored može vidjeti jedna druga linija (linija novca) dotični može da živi od svog talenta. Krstići i kvadrati na liniji ukazuju na sporadične zarade novca. Ako izostaju obe linije neće biti ni slave ni sreće.
6. Linija Merkura
Desno pored linija umjetnosti, ispod malog prsta. Jedna linija, duga i jaka: poslovna spretnost. Više tankih linija: naučni interesi. Linija merkura spojena sa linijom para ili umjetnosti: bogatstvo kroz nauku i poslovanje.
7. Linija zdravlja
Luk ispod linije Merkura. Ona izostaje kod mnogih. Ako je prisutna onda ukazuje na zdravstvene probleme. Često na bolove unutrašnjih organa.
8. Linije sreće
Oko četiri linije oko zgloba. Ako su jasne: Sreća. Ako su isprekidane: Sreća ali poslije teškog rada. Ako izostaju: nema sreće.
9. Erotske Linije
Male linije na venerinom bregu. Jak venerin breg ukazuje na jednu izrazitu osećajnost i vitalitet. Jake, duge i paralelne linije: jaki ljubavni osećaji. Kratke, slabe linije: manje osjećajnosti. Mreža linija: Naklonost svađama, kratkim vezama.
10. Linije uspjeha
Male linije od linije glave do kažiprsta: Prave linije: Ambicija vodi do uspjeha. Ukrštene linije: prepreke na putu do uspjeha. Linije koje se seku su jače od linija uspjeha: neuspjeh ambicioznih planova.
11. Venusov krug
Luk ispod srednjeg prsta i domalog prsta. Zatvoren krug: Razočarenje u ljubavi. Poluotvoren krug: Razočarenje će biti savladano. Više krugova: prevelika osjetljivost otežava zajednički život.
Share this Video :

0 comments:

Post a Comment

ads